Ciao Italia - Butikken/Informationshjørnet/Telefonnumre:

Tilbage til butikken.
Tilbage til informationshjørnet.

Telefonnumre i Italien:

De hvide sider

De gule sider

Telecom Italias nummeroplysning